dijous, 27 de novembre de 2014

GNU/Linux i programari lliure.

El programari lliure
Que es?-És el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

GNU/Linux
  • Historia
    • Es va iniciar en 1983 per Richard Stallman
    • Te com objectiu el desenvolupament d'un sistema operatiu Unix complet i compost per software lliure
La diferencia principal entre GNU/Linux es que Linux solament es refereix al nucli del sistema operatiu i el GNU/Linux es refereix a tot el sistema.
Personatges importants
Richard Matthew Stallman: Es un programador estadounidens i fondador del moviment pel software lliure en el mon.

Distribucions Linux
És una distribució de programari basada en el nucli Linux que inclou determinats paquets de programari per a satisfer les necessitats d'un grup específic d'usuaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada