dimarts, 23 d’octubre del 2018

RESUM ELECTRICITAT I CORRENT ELÈCTRIC

ELECTRICITAT


L’electricitat és una forma de energia que es produeix per efectes lluminosos, calorifics, químics,mecànics… . Antigament, es consideraba que la energía era un fluid: però, l’electricitat no es manifesta igual en tots els cossos. Per exemple, l’electricitat no flueix igual en un cable de coure que en la fusta. Per això distingim dos tipus de materials, segons la velocitat i la fluïdesa amb la qual fluix l’electricitat.-CONDUCTORS: són aquells que transporten de manera ràpida i fluida l’electricitat (aigua, coure…)


-AÏLLANTS: són aquells que no transporten electricitat i si ho fan, de manera molt lenta i amb molt poca quantitat (fusta, ceràmica…)CORRENT ELÈCTRIC


El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un material per unitat de temps. Les càrregues elèctriques en moviment produeixen un camp magnètic. La unitat de mesura és l’Ampere, que es representa amb una A.


RESISTÈNCIA ELÈCTRICAÉs la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)


TENSIÓ 


És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt és el seu valor (voltatge), major és la tensió. Unitat de mesura és el Volt (V).
LLEI D’OHMLa llei d'ohm és la llei fonamental dels circuits elèctrics i ens relaciona el voltatge o tensió aplicat a un circuit amb la intensitat del corrent que el recorrerà. Expressada en paraules diu:


La intensitat del corrent elèctric que circula per un element o circuit és directament proporcional a la tensió aplicada i inversament proporcional a la resistència que posseeix el circuit o element.
dilluns, 15 d’octubre del 2018

Format

Imatges vectorials: 

Caracteristiques:
És una imatge digital que es compon d'objectes geomètrics independents.

Avantatges:
-Les imatges vectorials poden requerir menor espai d'emmagatzematge.
-No perden qualitat si fem zoom.
-Alguns formats permeten animació.
-Els objectes definits per vectors poden ser guardats i modificats en el futur.
Inconvenients:
-No són aptes per a representar fotografies ''reals''.
-Necessiten un ordinador potent per a que puga modificar-les. 
  Imatges vectorials

                                                                                                                                                                      Caracteristiques:
  És una imatge que es forma a partir de punts, anomenats píxels, disposats en un rectangle. Cada píxel conté la informació del color, aquesta s'aconsegueix combinant el roig,verd i blau.
   Avantatges:
   -Són ideals per a gestionar imatges amb molts colors.
  -Els programes per al processament permeten realitzar molts tipus de modificacions: ajustar i retocar, restaurar, fer efectes especials, etc.
    Inconvenients:
-Perden qualitat si fem zoom.
-Els arxius poden ocupar molt espai a l'ordinador.

Formats d´imatge digital

IMATGES BITMAP

Estructura que representa reixeta rectangular de píxels, anomenada ràster, que es pot visualitzar un monitor d´ordinador o un altre dispositiu de representació.
AVANTATGES:
- Són ideals per a gestionar imatges amb molts colors.
- Els programes per al processament permet realitzar molts tipus de modificacions.
INCONVENIENTS:
- Perden qualitat si fem zoom.
- Els arxius poden ocupar de espai a l´ordinador.

IMATGES VECTORIALS

Imatge digital que es compon d´objectes geomètrics independents.
AVANTATGES:
- Poden requerir menor espai a l´ordinador.
- No perden qualitat si fem zoom.
- Alguns formats permeten animació.
- Els objectes poden ser guardats i modificats en el futur.
INCONVENIENTS:
- No són aptes per a representar fotografies reals.
- Necessitem un ordinador potent per a que puga modificar-les.