dijous, 28 de febrer de 2019

FORMATS D'AUDIO DIGITAL

CARACTERÍSTIQUES D'ALGUNS FORMATS D'AUDIO1.OGG

El Disc Compacte Digital Àudio o CDDA (en espanyol «disco compacte d'àudio digital») és un tipus de disc compacte dissenyat per a emmagatzemar àudio en format digital. Va començar a ser comercialitzat en 1982 per les empreses Philips i Sony. Pertany a un conjunt d'estàndards conegut com Rainbow Books que conté les especificacions tècniques per a tots els formats de la família de discos compactes. Va ser el primer sistema de que grabava en el sistema de òptica digital. La primera edició del Xarxa Book va ser publicada en 1980 per part de Philips i Sony i va ser adoptada pel Digital Àudio Disc Committee («comité del disc digital".

2.MP3

Aquest format és el de codificació de música de qualitat més utilitzat a Internet. Treballa en format WAV però comprimeix aquelles parts que poden resultar inaudibles. Rebaixa molt les grandàries dels arxius.S'ha fet tan popular que la majoria de lectors de CD i DVD són compatibles amb aquest format. Hi ha reproductors portàtils d'MP3.

3.WAV

El format WAV (WaveForm Àudio File) és un arxiu que va desenrotllar originàriament Microsoft per a guardar àudio. Els arxius tenen extensió wav. És ideal per a guardar àudios originals a partir dels quals es pot comprimir i guardar en distintes grandàries de mostratge per a publicar en la web. És un format d'excel·lent qualitat d'àudio. No obstant això produïx arxius d'un pes enorme. Una cançó extreta d'un CD (16 bytes, 44100 Hz i estèreo) pot ocupar entre 20 i 30 Mb. Compressió:Els arxius WAV es poden guardar amb distints tipus de compressió. Les més utilitzades són la compressió PCM i la compressió ADPCM. No obstant inclús definint un sistema de compressió, amb un àudio d'una certa duració es genera un arxiu excressivament pesat. El format WAV se sol utilitzar per a fragments molt curts (no superiors a 3-4 segons) , normalment en bona qualitat i amb una compressió Microsoft ADPCM 4 bits.

4.AIF

És un format estàndard a les plataformes MAC (també es pot escoltar al Windows). És el paral·lel al WAV. De fet, es pot canviar manualment l'extensió AIF a WAV. Té una grandaria molt grosa.

5.WMA

És un format d'àudio comprimit propi del Windows. El seu reproductor específic és el Reproductor de Windows Media. Les prestacions que té en quant a la relació qualitat/pes són similars a les dels fitxers RA/RM. Alguns reproductors portàtils d'MP3 reprodueixen també WMA. la seua grandària és molt petita.

6.MID

Format de fitxers amb música codificada segons el sistema MIDI. S'enregistren les dades d'interpretació i no la música en si. També té una grandària molt petita.

7.RA, RM

Fitxers amb música codificada segons el sistema MIDI. S'enregistren les dades d'interpretació i no la música en si. La seua granària és molt petita.

8.CDA

Format específic dels CD d'àudio. Si visualitzeu el contingut d'un CD-àudio observareu que tots els fitxers són del tipus CDA. La seua grandària és grosa.
-Quina és la diferència fonamental entre el "format MIDI" (o també l'àudio MIDI) i tots els altres formats?

La diferència es la seua reduida grandària y la seua certa deuració. El principal desavantatge és que el so reproduït depén completament del dispositiu d'eixida (normalment la targeta de so de Altres avantatges: Oferix la possibilitat d'editar la música amb facilitat. Permet alterar la velocitat de reproducció i l'altura tonal dels sons de forma independent. Respecte d'això d'este últim punt, al canviar la velocitat d'una gravació en cinta, CD, disc dur, etc., canviarà l'altura tonal del so.


dijous, 7 de febrer de 2019

Formats de audio digital


.PCM
No es un tipo de archivo o formato, sino una técnica de transformación de audio analógico a digital sin ningún tipo de compresión. Por eso, no vemos audios con la extensión pcm. Trabajamos con PCM a la hora de digitalizar, pero siempre guardamos en archivos con alguna de estas extensiones:

.WAV:
Es el formato de audio digital sin comprimir más usado. Pertenece a Microsoft / IBM.
.AIFF:
Es similar a WAV pero para las computadoras Macintosh o MAC de Apple.
.CDA: Son las pistas de audio grabadas en Disco Compacto que también usan el sistema PCM.
Todos los archivos sin comprimir son de gran tamaño. Aproximadamente, unos 10 Megas por cada minuto de audio. Estos son los formatos usados para guardar audio a nivel profesional ya que la calidad es muy buena. Pero cuando no necesitamos tanta calidad y estamos escasos de espacio, es el momento de usar la compresión de archivos.
 MP3
Logra compresiones altas sin muchas pérdidas, aunque todo depende de la calidad de la compresión que usemos. De 128 Kbps para abajo no es recomendable.
Aunque mp3 es el estándar de compresión más usado, sobre todo para audio en páginas Web, el gran inconveniente es su patente. Por eso, cualquier reproductor o software de edición que quiera usarlo tiene que pagar por ello.
.OGG
Fruto de esa patente, la Fundación Xiph.org desarrolló en el 2002 un codectotalmente libre para la compresión de audio. Similar en características al mp3, se está comenzando a usar mucho en la Web y en algunos reproductores ya que los fabricantes no tienen que pagar los costos de la patente. A estas alturas, es difícil que reemplace completamente al mp3 pero le está comiendo mucho terreno.
.AAC
El nivel de compresión es mayor que el mp3 (MPEG-1) sin mayores pérdidas de calidad. AAC es uno de los codec usados en el nuevo estándar de compresión MPEG-4. Este formato de audio se usa en reproductores como el iPod y en alguno de los nuevos sistemas de radio digital. AAC se perfila como el sucesor del mp3.
.RAM
Son los archivos de la compañía Real Networkpara audio. El problema es que su reproducción y edición está muy limitada a software de la misma empresa y pocos más.
.WMA
Es la apuesta de Windows a los formatos comprimidos. Es como un WAV, pero de tamaño más reducido y menor calidad. Mientras que los archivos mp3 y ogg los suenan casi todos los reproductores y editores, no sucede lo mismo con los wma, por eso se usa muy poco.
. AA3
Formato inventado por Sony. Es el que usan los grabadores-reproductores de minidisc.

dijous, 10 de gener de 2019

FORMATS D´ÀUDIO DIGITAL

PCM: és una tècnica de transformació d´audio analògic a digital sense ningun tipus de compressió.

WAV: és el format d´àudio digital sense comprimir més utilitzat.

AIFF: és similar a WAV però per a les computadores Macintosh o MAC de Apple.

CDA: tots els arxius sense comprimir són de gran tamany. Aproximadament, uns 10 mg per cada minut d´àudio. Aquests són els formats usats per guardar àudio a nivel professional ja que la calitat és molt bona.

MP3: aconsegueix compressions altes sense moltes pèrdides, encara que depén de la calitat de la compressió que utilitzem.

OGG: totalment lliure per a la compressió d´àudio similar en característiques al MP3. A estes altures, és difícil que reeplaçe completamentament al MP3, però li està agafant molt de terreny.

AAC: el nivell de compressió es major que el MP3 sense majors pédues de calitat.

RAM: són els arxius de la companyia Real Network per a àudio. El problema és que la seua reproducció està molt llimitada a software.

WMA: és l´aposta de Windows als formats comprimits. És com un WAV, però de tamany més reduit i menor calitat.

AA3: format inventat per Sony. És el que utilitzen els grobadors-reproductors de minidisc.

 .El format MIDI és un format que descriu un protocol, un interfaç digital i connectors que permiteixen que varios istruments musicals electrònics, ordinadors i altres dispositius relacionats es connecten y comuniquen entre si.


FORMATS D´AUDIO

Les àudios digitals es poden guardar en distints formats. Cada un es correspon amb una extensió específica de l'arxiu que ho conté. Hi ha molts tipus de formats d'àudio i no tots es poden escoltar utilitzant un mateix reproductor.


FORMAT WAV

 El format WAV (WaveForm Àudio File) és un arxiu que va desenrotllar originàriament Microsoft per a guardar àudio. Els arxius tenen extensió wav. És ideal per a guardar àudios originals a partir dels quals es pot comprimir i guardar en distintes grandàries de mostratge per a publicar en la web. És un format d'excel·lent qualitat d'àudio. No obstant això produïx arxius d'un pes enorme. Una cançó extreta d'un CD (16 bytes, 44100 Hz i estèreo) pot ocupar entre 20 i 30 Mb. Compressió:Els arxius WAV es poden guardar amb distints tipus de compressió. Les més utilitzades són la compressió PCM i la compressió ADPCM. No obstant inclús definint un sistema de compressió, amb un àudio d'una certa duració es genera un arxiu excessivament pesat. El format WAV se sol utilitzar per a fragments molt curts (no superiors a 3-4 segons) , normalment en qualitat bona i amb una compressió Microsoft ADPCM 4 bits

FORMAT MP3

 El format MP3 (MPEG 1 Layer 3) va ser creat per l'Institut Fraunhofer i pel seu extraordinari grau de compressióalta qualitat està pràcticament monopolitzant el món de l'àudio digital. És ideal per a publicar àudios en la web. Es pot escoltar des de la majoria de reproductors. La transformació de WAV a MP3 o la publicació directa d'una gravació en format MP3 és un procés fàcil i a l'abast dels principals editors d'àudio. Té un enorme nivell de compressió respecte al WAV. En igualtat de la resta de condicions reduiria la grandària de l'arxiu d'un fragment musical amb un factor entre 1/10 i 1/12. Presenten una mínima pèrdua de qualitat.Es el format mes popular i mes utilizat de tots.


 FORMAT OGG

 El Disc Compacte Digital Àudio o CDDA (en espanyol «disco compacte d'àudio digital») és un tipus de disc compacte dissenyat per a emmagatzemar àudio en format digital. Va començar a ser comercialitzat en 1982 per les empreses Philips i Sony. Va ser el primer sistema de gravació òptica digital. També se'l coneix com CD-A. Amb el format del CD-A es pretenia superar les limitacions dels formats convencionals, instituint-se en el primer sistema de reproducció de so que a penes es deteriora amb l'ús, ja que pot reproduir-se una vegada i una altra, sense perdre qualitat de so. El document denominat Xarxa Book («libro rojo») definix l'estàndard per als CD-A. Pertany a un conjunt d'estàndards conegut com Rainbow Books que conté les especificacions tècniques per a tots els formats de la família de discos compactes. La primera edició del Xarxa Book va ser publicada en 1980 per part de Philips i Sony i va ser adoptada pel Digital Àudio Disc Committee («comité del disc digital"


FORMAT WMA

Windows Media Audio, o WMA, és un format de compressió d'audio amb pèrdua, encara que recentment s'ha desenvolupat de compressió sense pèrdua. És propietat de Microsoft.
Competeix amb el MP3, antic i prou inferior tècnicament; i Ogg, superior i lliure, usant com a estratègia comercial la inclusió de suport en el reproductor Windows Media Player, inclòs en el seu popular sistema operatiu Windows.
Tot i que el suport d'aquest format s'ha ampliat des de Windows Media Player i ara es troba disponible en diverses aplicacions i reproductors portàtils, el MP3 contínua sent el format més popular i per això més estès.
A diferència del MP3, aquest format posseeix una infraestructura per a protegir els drets d'autor i així fer més difícil el "tràfic P2P" de música.
Aquest format està especialment relacionat amb Windows Media Video (WMV) i Advanced Streaming Format (ASF).

FORMAT MIDI

 Format MIDI El format MIDI (Musical Instrument Digital Interfície = Interfície Digital per a Instruments Digitals) en realitat no resulta d'un procés de digitalització d'un so analògic. Un arxiu d'extensió *.mid emmagatzema seqüències de dispositius MIDI (sintetitzadors) on s'arreplega quin instrument intervé, en quina forma ho fa i quan. Este format és interpretat pels principals reproductors del mercat: Windows Mitja Player, QuickTime, etc. Els arxius MIDI es poden editar i manipular per mitjà de programes especials i diferents dels empleats per a editar formats WAV, MP3, etc. El maneig d'estos programes sol comportar certs coneixements musicals. Els arxius MIDI permeten àudios d'una certa duració amb un reduït pes. Açò és degut al fet que no guarden el so sinó la informació o partitura necessària perquè l'ordinador la componga i reproduïsca a través de la targeta de so. Se solen utilitzar en sons de fons de caràcter instrumental. El format MIDI no permet la riquesa de matisos sonors que altres formats ni la gravació a partir d'esdeveniments sonors analògicPregunta:
Resultado de imagen de pregunta- Quina diferencia hi ha entre midi i els demes formats d´audio??
La principal diferencia que hi ha entre aquests tipus de format i els demes, es la seua reduida grandaria y la seua certa duració.El principal desavantatge és que el so reproduït depén completament del dispositiu d'eixida (normalment la targeta de so de Altres avantatges: Oferix la possibilitat d'editar la música amb facilitat. Permet alterar la velocitat de reproducció i l'altura tonal dels sons de forma independent. Respecte d'això d'este últim punt, al canviar la velocitat d'una gravació en cinta, CD, disc dur, etc., canviarà l'altura tonal del so.


dilluns, 7 de gener de 2019

FORMATS DE AUDIO 

Els àudios digitals es poden guardar en distints formats. Cada un es correspon amb una extensió específica de l'arxiu que ho conté. Hi ha molts tipus de formats d'àudio i no tots es poden escoltar utilitzant un mateix reproductor


Format MIDI 

El format MIDI (Musical Instrument Digital Interfície = Interfície Digital per a Instruments Digitals) en realitat no resulta d'un procés de digitalització d'un so analògic. Un arxiu d'extensió .mid emmagatzema seqüències de dispositius MIDI (sintetitzadors) on s'arreplega quin instrument intervé, en quina forma ho fa i quan. Este format és interpretat pels principals reproductors del mercat: Windows Mitja Player, etc. Els arxius MIDI es poden editar i manipular per mitjà de programes especials i diferents dels empleats per a editar formats WAV, MP3, etc. El maneig d'estos programes sol comportar certs coneixements musicals. Els arxius MIDI permeten àudios d'una certa duració amb un reduït pes. Açò és degut al fet que no guarden el so sinó la informació o partitura necessària perquè l'ordinador la componga i reproduïsca a través de la targeta de so. Format MP3

 El format MP3 (MPEG 1 Layer 3) va ser creat per l'Institut Fraunhofer i pel seu extraordinari grau de compressió i alta qualitat està pràcticament monopolitzant el món de l'àudio digital. És ideal per a publicar àudios en la web. Es pot escoltar des de la majoria de reproductors. La transformació de WAV a MP3 o la publicació directa d'una gravació en format MP3 és un procés fàcil i a l'abast dels principals editors d'àudio. Té un enorme nivell de compressió respecte al WAV. En igualtat de la resta de condicions reduiria la grandària de l'arxiu d'un fragment musical amb un factor entre 1/10 i 1/12. Presenten una mínima pèrdua de qualitat.Format WAV 

El format WAV (WaveForm Àudio File) és un arxiu que va desenrotllar originàriament Microsoft per a guardar àudio. Els arxius tenen extensió .wav És ideal per a guardar àudios originals a partir dels quals es pot comprimir i guardar en distintes grandàries de mostratge per a publicar en la web. És un format d'excel·lent qualitat d'àudio. No obstant això produïx arxius d'un pes enorme. Una cançó extreta d'un CD (16 bytes, 44100 Hz i estèreo) pot ocupar entre 20 i 30 Mb. Compressió: Els arxius WAV es poden guardar amb distints tipus de compressió. Les més utilitzades són la compressió PCM i la compressió ADPCM. No obstant inclús definint un sistema de compressió, amb un àudio d'una certa duració es genera un arxiu excessivament pesat. El format WAV se sol utilitzar per a fragments molt curts (no superiors a 3-4 segons) , normalment en qualitat mona i amb una compressió Microsoft ADPCM 4 bits

Formato OGG

El formato OGG ha sido desarrollado por la Fundación Xiph.org.
Es el formato más reciente y surgió como alternativa libre y de código abierto (a diferencia del formato MP3).
Muestra un grado de compresión similar al MP3 pero según los expertos en música la calidad de reproducción es ligeramente superior.
No todos los reproductores multimedia son capaces de leer por defecto este formato. En algunos casos es necesario instalar los códecs o filtros oportunos.
El formato OGG puede contener audio y vídeo.
Mención especial merece el formato MIDI. No es un formato de audio propiamente dicho por lo que se comentan aparte sus características.


dilluns, 12 de novembre de 2018

MANEL ARLANDIS MANZANO

Com podem visualitzar mitjançant els nostres ulls les imatges vectorialsson millors que les bitmapsdimarts, 23 d’octubre de 2018

RESUM ELECTRICITAT I CORRENT ELÈCTRIC

ELECTRICITAT


L’electricitat és una forma de energia que es produeix per efectes lluminosos, calorifics, químics,mecànics… . Antigament, es consideraba que la energía era un fluid: però, l’electricitat no es manifesta igual en tots els cossos. Per exemple, l’electricitat no flueix igual en un cable de coure que en la fusta. Per això distingim dos tipus de materials, segons la velocitat i la fluïdesa amb la qual fluix l’electricitat.-CONDUCTORS: són aquells que transporten de manera ràpida i fluida l’electricitat (aigua, coure…)


-AÏLLANTS: són aquells que no transporten electricitat i si ho fan, de manera molt lenta i amb molt poca quantitat (fusta, ceràmica…)CORRENT ELÈCTRIC


El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un material per unitat de temps. Les càrregues elèctriques en moviment produeixen un camp magnètic. La unitat de mesura és l’Ampere, que es representa amb una A.


RESISTÈNCIA ELÈCTRICAÉs la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Unitat de mesura és el Ohm (Ω)


TENSIÓ 


És la energia que impulsa als electrons a fluir a través del circuit elèctric, quan més alt és el seu valor (voltatge), major és la tensió. Unitat de mesura és el Volt (V).
LLEI D’OHMLa llei d'ohm és la llei fonamental dels circuits elèctrics i ens relaciona el voltatge o tensió aplicat a un circuit amb la intensitat del corrent que el recorrerà. Expressada en paraules diu:


La intensitat del corrent elèctric que circula per un element o circuit és directament proporcional a la tensió aplicada i inversament proporcional a la resistència que posseeix el circuit o element.
dilluns, 15 d’octubre de 2018

Format

Imatges vectorials: 

Caracteristiques:
És una imatge digital que es compon d'objectes geomètrics independents.

Avantatges:
-Les imatges vectorials poden requerir menor espai d'emmagatzematge.
-No perden qualitat si fem zoom.
-Alguns formats permeten animació.
-Els objectes definits per vectors poden ser guardats i modificats en el futur.
Inconvenients:
-No són aptes per a representar fotografies ''reals''.
-Necessiten un ordinador potent per a que puga modificar-les. 
  Imatges vectorials

                                                                                                                                                                      Caracteristiques:
  És una imatge que es forma a partir de punts, anomenats píxels, disposats en un rectangle. Cada píxel conté la informació del color, aquesta s'aconsegueix combinant el roig,verd i blau.
   Avantatges:
   -Són ideals per a gestionar imatges amb molts colors.
  -Els programes per al processament permeten realitzar molts tipus de modificacions: ajustar i retocar, restaurar, fer efectes especials, etc.
    Inconvenients:
-Perden qualitat si fem zoom.
-Els arxius poden ocupar molt espai a l'ordinador.

Formats d´imatge digital

IMATGES BITMAP

Estructura que representa reixeta rectangular de píxels, anomenada ràster, que es pot visualitzar un monitor d´ordinador o un altre dispositiu de representació.
AVANTATGES:
- Són ideals per a gestionar imatges amb molts colors.
- Els programes per al processament permet realitzar molts tipus de modificacions.
INCONVENIENTS:
- Perden qualitat si fem zoom.
- Els arxius poden ocupar de espai a l´ordinador.

IMATGES VECTORIALS

Imatge digital que es compon d´objectes geomètrics independents.
AVANTATGES:
- Poden requerir menor espai a l´ordinador.
- No perden qualitat si fem zoom.
- Alguns formats permeten animació.
- Els objectes poden ser guardats i modificats en el futur.
INCONVENIENTS:
- No són aptes per a representar fotografies reals.
- Necessitem un ordinador potent per a que puga modificar-les.