dimecres, 29 d’octubre del 2014

dimecres, 22 d’octubre del 2014

Aquest es el meu joc que he creat: es diu 'flappy drac'        Flappy drac de Josep Lurbe                      

dimecres, 15 d’octubre del 2014

programari lliure


PROGRAMARI LLIURE
Sofware lliure 
Concepte: És la seguritat dels usuaris per executar, copiar, distribuir i estudiar el Sofware, aquest ortiga a tots el usuaris totes                          estes llibertats de manera adequada, del contrari ja no seria lliure.
 Definició: És un assumpte de llibertat no de preu. En angles es diu "free software" en el qual "free" significa  tant lliure com gratuït.
Les llibertats:
-La llibertat de usar el programa,amb qualsevol propòsit.
-La llibertat de estudiar com funciona el programa i modificar-lo.
- La llibertat de distribuir copies del programa.
-La llibertat de millorar el programa i fer-se'n públiques.

 GNU /Linux:
-Història:  Aquest projecte es va iniciar l'any 1983 per Richart Stallman; aquest sistema operatiu esta compost enterament per sofware libre.
En 1991 Linus Torbals que va treballar amb el remplas de MINIX que ara es LINUX.
Quan Torbals va lliurar Linux, el projecte de GNU, ya va produir varies ferramentes fundamentals al mànec del sistema operatiu.
I el nucli format per Linus Torvals, va omplir el desenllaç que habia en el sistema operatiu GNU.
-Característiques principals:
· MULTIPROCESSADOR: manté el treball amb més d'un microprocessador. 
·MEMÒRIA: Funciona amb mode protegit. La memòria es gestionada com un recurs unificat per atots els programes de usuaris i cachot de disc.
· ESCRIPTURA: Alguns processos poden utilitzar una zona de la memòria per ejecutarse'n, això donà com a resultat un augment de                            velocitat.
-Diferència entre GNU/linux i Linux:
La diferència es que GNU/linux es un sistema operatiu paregut al SOFWARE LLIURE, els sistemes operatius pareguts a Unix es construeixen a partir d'un conjunt d'aplicacions.
I Linux es un nucli de sistema operatiu basat en UNIX.3, a més esta desarrollat per colaboradors de tot el món.

PERSONATGES:
Alguns són:
-LINUS TORVALS: És l'últim responsable de kernel Linux sobre el que exerceix els deures de cordinació.
-RICHARD STALLMAN: És el major activista per la llibertat de sofware libre, creador de la GNU i de la "free sofware foundation"
-ANDREW MORTON: És el encarregat de mantindre la rama de "mm" del kernel donde se incluyen els parches que no han sigut                                        aprovats.
-ERIC S RAYMOND: Ha sigut el representant no oficial de sofware libre.
-MARK SHUTTLEWORTH: És el responsable del llançament de una de les distribucions.
-ANDREW TRIDGELL: Se asocia a dos tecnologies fundamentals SAMBA i rsync.
-MARC EWING: Responsable de la aparició de RED HAT.
-MIGUEL de ICAZA: Está clarament asociat al projecte GNOME.
-MICHAEL WINDENIUS: Era el màxim responsable de la companyia fins que va decidir deixar-ho per a emprendre una                                                   aventura empresarial en solitari.
-RASMUS LERDORF: És el creador de la programació PHP que actualment treballa per a YAHOO!

DISTRIBUCIONS LINUX:
-Definició: És una distribució de sofware basat en el nucli Linux que inclou determinats paquets que satisfacen les necessitats del
                usuaris.
                Les distribucions inclouen biblioteques i ferramentes del projecte GNU y el sistema de X WINDOWS SISTEM.
                Existeixen distribucions que estan comercialment, com Fedora, open SUSEN, UBUNTU i Mandriva.

dilluns, 6 d’octubre del 2014

AQUEST ES L'HORARI PER 4 PDC PER AL CURS 2014-15:

dijous, 2 d’octubre del 2014

Horari 2014/15

Aquest serà l'horari de 4t d,ESO del curs 2014-2015

El Meu Horari

Aquest serà l'horari de 4ªt ESO B durant el curs 2014-2015:
AQUEST SERA L'HORARI DE 4 PDC PER A EL CURS 2014-15:

Horari del curs 2014/15

Aquest serà l'horari de 4t ESO A durant el curs 2014-2015

El meu horari

Aquest serà l'horari de 4 ESO de PDC durant el curs 2014-2015.

Aquest serà l'horari de 4t ESO A durant el curs 2014-2015: