divendres, 11 de desembre de 2015

Discos Durs: Particions i Formats


Característiques i constitució dels HD

Uun disc dur és un dispositiu d'emmagatzenamen no volàtil, on es poden guardar grans quantitats de dades digitals. Les característiques del disc dur són:
 • La capacitat de emmagatzematge.
 • La velocitat de rotació.
 • La velocitat de transferència.
 • El temps de acces.
 • El cache de pista.
 • La interfaz.
 • Landz.

El disc dur esta compost per un o més discs rígids, units per un mateix eix que gira a gran velocitat dins de una caixa metàlica sellada. Sobre cada un, i en cada una de les cares, se situa un capçal de lectura/escriptura que flota sobre una prima llàmina d'aire generada per la rotació dels discs.


Interfícies més habituals dels HD en l'actualitat.

Una interfície es el mitjà de comunicació entre el disc dur i l'ordinador. Les interfícies més habituals en els discos durs en l'actualitat són: IDE/ATA, SCSI, SATA, USB, Firewire, Serial Attached SCSI.

Què són i característiques dels SSD?

 Una SSD(unitat de estat sòlid) és un dispositiu d'emmagatzenatge de dades que utilitza una memòria no volàtil, com la memòria flash, per a emmagatzemar dades, en lloc dels plats giratoris magnètics trobats en els discs durs convencionals.
Les característiques del SSD són: són menys senseibles als cops, són pràcticament inaudibles i tenen un menor temps d'accés i de latència, fan ús de la mateixa interfície que els discs durs que són facilment intercanviables sense haver de recórrer a adaptadors o targetes d'expansió per a compatibilitzar amb l'equip.

Particions i particionament. Què és, per a que serveix?

 Una partició del disc dur es una divisió lògica en una unitat d'emmagatzematge en la qual s'allotgen i organitzen els arxius mitjançant un sistema de fitxers. Serveix per a emmagatzemar tota la informació de l'usuari, perqe al moment de reinstal·lar algun sistema operatiu es formatetge únicament la unitat que el conté sense pedre la resta de la informació de l'usuari.

Què són les particions EFI?

 Les particions EFI(Interfície Extensible del Firmware) són una especificació desenvolupada per Intel dirigida a reempaçar l'antiga interfície de l 'estàndard IBM PC ROM BIOS, i interactua com a pont entre el sistema operatiu i el fireware base.

 Formats i Formatatge. Formats de particions d'HD més habituals.

Un format és un estàndard que defineix la manera en què està codificada la informació en un arxiu. L'ordinador ha de tenir alguna manera de convertir la gran informació a zeros, unos i viceversa. Hi ha diferents tipus de formats per a diferents tipus d'informació. No obstant això, dins de cada tipus de format hi ha normalment diversos formats diferents.
Els més habituals són:
 •  Windows: FAT, FAT16, FAT32, NTFS, EFS, EXFAT.
 • Linux: est2,ext3, ext4, JFS, ReiserFS, Reiser4, XFS
 • Solaris: UFS, ZFS.
 • Mac OS: HFS, HFS+
 • IBM: JFS,GPFS.
 • Discs Òptics: UDF.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada