dilluns, 2 de març de 2015

FORMATS GRÀFICS

Formats gràfics
Bitmap:

Que és una imatge bitmap? Es una imatge que consta de una reixeta rectangular formada per pixels o quadrats de color.

Avantatges: Permeteix tractar tot tipus de imatges complexes siguen del tipus que siguen: fotografíes, captures, dibuixos , etc. I el permet modificar amb llibertat i aplicar-li tot tipus d’efectes.

Inconvenients: L’inconvenient principal és el no poder utilizar correctament el zoom per treballar millor perque al aplicar-lo la imatge deixa de veures nítida i pasa a veures com “pixelada” , ´´es a dir es veu una imatge composta per píxels de colors.

Programes: El programa més famós i més utilitzat és el photoshop pero degut al seu elevat preu i a que “no tota la gent sap baixar-se-lo gratuïtament” també s’utilitzen altres, per exemple el que hi utilitzem a clase GIMP que es lliure. Pero després hi ha altres de mol simples com el paint que et ve preinstal·lat en Windows o paintbrush que es per a Mac o el Pixelmator, el Krita, etc.

Vectorial:

Que es una imatge vectorial? Per una altra banda les imatge vectorial es un altres tipus de imatge, completament diferent a les bitmap, ja que no están formades per píxels sino per figures geometrique bàsiques que juntes constitueixen un dibuix.

Avantatges: El principal avantatge que presenta respecte a les bitmap és que al no tractar-se de píxel és pot utilizar lliurement la ferramenta de zoom i la imatge continuarà veent-se amb la mateixa qualitat, a més la seua utilització i tractament és molt més sencilla i fácil.

Inconvenients: L’incovenient és  no et permeteix treballar amb imatges complexes , és a dir , tota imatge que no estiga formada per colors bàsics formes geometriques perfectes, la qual cosa el fa inútil per a treballar fotografíes , retrats i coses aixina per al mateix temp molt útil per a realitsar plànols, bozets i demes dibuixos sencills.


Programes: A l’hora de tractar imatges vectorial se sol utilizar programes lliure com ara el Openoffice draw o el Libreoffice draw , encara que també n’hi ha d’altres com Macromedia freehand, Inskape, Corel draw o per als seguidors del Photoshop: Illustrator


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada