divendres, 20 de febrer de 2015

DISCOS DURS; PARTICIONS I FORMATS

DISCOS DURS: PARTICIONS I FORMATS


1. CARACTERÍSTIQUES I CONSTITUCIONS DELS HD.

     Les característiques són:
   ·Temps mitjà d'accès: Temps que tarda l'agulla en situarse en una      pista deseada.
   ·Temps mitjà de búsqueda: Temps que tarda en situarse de una          pista fins la central del disc.
   ·Temps de lectura/escritura: Temps que tarda en llegir o escriure una nova informació.
   ·Velocitat de rotació: Revolucions per minut dels plats.
   ·Taxa de transferència: Velocitat en la que es pot transferir l'informació a l'ordinador.


2. INTERFÍCIES MÉS HABITUALS DELS HD EN L'ACTUALITAT.

Avui en dia s'utilitzen els IDE ( Integrated Drive Electronics o Integrated Drive Electronic), tots els discs durs són similars pels seus components físics.
Tanbé està:
-ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface).
-PATA: paral·lel ATA

3. QUÈ SÓN I CARACTERÍSTIQUES DELS SSD.

Els SSD (Solid State Disk) que vol dir disc d'estat sòlid, va ser una nova generació de dispositius per als PC.
En aquest s'utilitaza una memòria formada per semiconductors per emmagatzenar la informació.

-CARACTERISTIQUES:
·Són més resistents a les perdúes de dades en cas de colps i vibracions.
·Poden permaneíxer amb la informació emmagatzenada durant 10 anys sense necessitat                     d'alimentació elèctrica.
·No generen soroll i el calor es mínim.
·S'utilitzen en el mercat d'ordinadors portátils.
·Contemplen una llarga vida de dispositiu.
·Tenen un baix consum d'elèctricitat.

4. FORMATS I FORMATATGE. FORMATS DE PARTICIONS D'HD MÉS HABITUALS.

·Windows: FAT, FAT 16, FAT 32.
·Linux: Ext 2, Ext 3, Ext 4, JFS, XFS.
·IBN: JFS, GPFS


 

 
   
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada