dijous, 13 d’octubre de 2011

Diari d'aula. Dani Soto

IMATGE ISO
Una imatge ISO és un format d'arxiu informatic, que permet emmagatzemar el contingut d'un disquet, CD o DVD de forma que podem generar una còpia idèntica a l'original a partir de la imatge ISO.
ISO significa International Organization Standardization.

Cap comentari:

Publica un comentari