dilluns, 19 de gener de 2015

Discos Durs: Particions i Formats1. Característiques i constitució dels HD.

Un disc dur es el dispositiu d'emmagatzematge de dades que utilitza un sistema de gravació magnètica per emmagatzemar dades digitals. Esta format per un o més discs rígids, units per un eix que gira a gran velocitat dins de la caixa metàl·lica sellada. Sobre cada un i en cada una de les seues cares, es situa un capçal de lectura/escritura que flota sobre una fina llàmina d'aire generada per la rotació d'aquestos.

Característiques:

  • Temps mitjà d'accés: temps mitjà que tarda l'agulla en situar-se en la pista i en el sector desitjat, és la suma del Temps mitjà de búsqueda, el Temps de lectura/escritura i la Latencia mitjana.
  • Temps mitjà de búsqueda: temps mitjà que tarda l'agulla en situar-se en la pista desitjada, es la mitat del temps empleat per l'agulla en anar des de la pista més perifèrica fins la més central del disc
  • Temps de lectura/escritura: temps mitjà que tarda en llegir o escriure nova informació. Depén de la quantitat d'informació que es vol llegir o escriure, la mida de bloc, el nombre de capçals, el temps per volta i la quantitat de sectors per pista. 
  • Latència mitjana: temps mitjà que tarda l'agulla en situar-se en el sector desitjat, és la mitat del temps utilitzat en una rotació completa del disc 
  • Velocitat de rotació: revolucions per minut dels plats. A major velocitat de rotació, menor latència mitjana.
  • Taxa de transferència: velocitat a la que pot transferir la informació a l'ordenador una vegada que l'agulla està situada a la pista i sector correctes. Pot ser velocitat sostinguda o de bec.
 2. Interfícies més habituals dels HD en l'actualitat.

IDE/PATA/ATA (integrated Device electronics). Sistema per a connectar discs durs basats en ATA (Advanced Technology attachment) o paral·lèl ATA.

Sata o Serial ATA. Evolució dels IDE amb més velocitat de transmissió. Tipus de SATA:
SATA o SATA 1, SATA 2, SATA 3


3. Què són i característiques dels SSD
Una unitat d'estat sòlid o SSD (en anglés, solid state drive) és un dispositu d'emmagatzematge de dades que utilitza una memòria no volàtil, com la memòria flash, per emmagatzemar dades, en lloc dels plats giratoris que es troben als discs durs convencionals.

Característiques:
Són mes resistents a pérdues de dades en cas de sofrir algun colp. Poden emmagatzemar la informació dins a 10 anys, sense necessitat d'alimentació elèctrica. No generen ruido i el calor és mínim. També tenen una llarga vida.

4. Què són les particions EFI o UEFI?

Interfice Extensible del Firmware, Extensible Firmware Interface (EFI), és una especificació desenvolupada per Ingel dirigida a reemplaçar l'antiga interfície de l'estàndard IBM PC ROM BIOS, i interactua com a pont entre el sistema operatiu i el firmware base.

Es va crear la fundació UEFI (United Extensible Firmware Interface) la tasca de la qual consistia a desenvolupar i promocionar la plataforma EFI

UEFI inclou bases de dades amb informació de la plataforma, inici i temps d'execució dels serveis disponibles llestos per carregar el sistema operatiu.

UEFI destaca principalment per:

Compatibilitat i emulació de BIOS per als sistemes operatius només compatibles amb aquesta última.

Capacitat d'arrencada des d'unitats d'emmagatzematge grans, atès que no pateixen de les limitacions del MBR.

Arquitectura i controladors de la CPU independents.

Entorn amigable i flexible Pre-Sistema.

Disseny modular.
5. Formats i Formatatge. Formats de particions d'HD més habituals.     

Un format d'arxiu és
 un estàndard que defineix la manera en què està codificada la informació en un arxiu. , L'ordinador ha de tenir alguna manera de convertir la gran informació a zeros, uns i viceversa. Hi ha diferents tipus de formats per a diferents tipus d'informació. No obstant això, dins de cada tipus de formato hi haurà normalment diversos formats diferents, de vegades en competència.

Fomats més habituals:

·Windows: FAT, FAT16, FAT32, NTFS, EFS, ExFAT.
·Linux: ext2, ext3, ext4, JFS, ReiserFS, Reiser4, XFS.
·Solaris: UFS, ZFS.
·Mac OS: HFS, HFS+.
·IBM: JFS, GPFS.
·Discos Opticos: UDF.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada