dimarts, 19 de novembre de 2013

Instal·lar Driver HD SATA en guest Windows XP

Com el CD d'instal·lació del Windows UE que utilitzem és bastant antic, aquest no porta els drivers per discs durs SATA i per tant hem d'instal·lar aquest Windows sobre un HD IDE, i si fora el Windows XP original de Micro$oft, passaria el mateix. La versió de GNU/Linux que anem a instal·lar sí que pot ser instal·lada sobre HD's SATA i sobre els antics IDE.
Podríem deixar el disc com a IDE, però els SATA són més ràpids i aquesta rapidesa es nota fins i tot en HD's virtualitzats. Si connectàrem ara el disc a SATA, podríem instal·lar Linux, però ja no podríem arrancar la VM amb Windows, ja que aquest no reconeixeria el HD. Podríem anar canviant HD entre la connexió SATA i la IDE, segons si volguérem arrencar Linux o Windows, però això, a banda de ser un embolic, només ho podem fer perquè és una màquina virtual.

Aleshores allò ideal seria posar-li a Windows el driver per a que poguera entendre els discos SATA, per fer-ho:

  1. Descarregueu els drivers del dispositiu SATA que emula Virtualbox, un  Intel ICH8M AHCI controller. El podeu trobar ací o directament a la pàgina d'Intel.
  2. Instal·leu el driver, simplement executant l'instal·lador. Per a que vos deixe, a les propietats de la màquina virtual heu de posar-li un controlador SATA, si no el té ja, amb el botó "Afegir Mòdul  -> Mòdul SATA" :

  3. Pareu la màquina virtual, desconnecteu el seu HD i reconnecteu-lo al SATA.
  4. Reinicieu la VM i deuria funcionar.
Si aneu a l'administrador de dispositius de Windows (Boto dret sobre "Mi PC"->Propiedades->Pestanya "Hardware"->Administrador Dispositivos), i el poseu en mode Dispositius per connexió (Menú Visualiza->Dispositivos por conexión), deuríeu vore el HD connectat al nou controlador SATA.

Administrador dispositius Windows

Cap comentari:

Publica un comentari