dilluns, 12 de desembre de 2011

Activitat de l' ectura

Ela forats negres i l 'univers.
En la primera década del segle XX Einsten va publicar la teoría de la relativitat i molt pocs van visualitzar la importancia que podria tindre esta teoría en la física i en el entendiment de els fenòmenos estelars.En la observación de un eclipse solar en 1919 es va corraborar que la seua teoría tenia grans bases per a poder entendre millor el univers.Einsten va fer la posibilitat de poder entendre els descobriments que van a realitzarse en les decades posteriors.Un de estos descubriments va ser la existencia dels forats negres.

Els forats negres vists desde la perspectiva que ens van vindrar la teoría de la relativitat i de les teories que de ella es van derivar que ens mostren una inquietant visió de un univers que dia a dia ens sorpren més amb estrelles evolucionant,planetes que podrien albergar vida i un misterios comportament en el interior dels forats negres on les coses no poden ser explicades en els coneixements que poseem pos ahy dins ni la física ni les matematiques que coneixem es cumplixen.

El fet soles de saber les coses tal com les coneixem no funcionen seguint la nostra logica. De per si els forats negres son un fenòmeno més que interesant.Segons molts cientifics tot el que entra dins el forat negre es destruit al instant ja que la forsa en que els atrau i la forsa de presió es tan elevada que tot el que entra o desintegra. Pero tampoc esta cientificament aprobat ja que soles son idees i no esta comprobat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada